Target Groups

De væsentligste Smartwork brugergrupper er følgende:

ÆLDRE KONTORMEDARBEJDERE

Ældre kontormedarbejdere vil drage fordel af det medarbejder-centrerede Kunstig Intelligens System vedrørende bæredygtighed i flere dimensioner, kontinuerlig individuel monitorering og risikovurdering af: Helbredstilstand, generel funktionel og kognitiv kapacitet samt tilvejebringelse af tilpassat arbejdsstøtte (interventionsforslag) i flere sammenhænge.

LEDERE, ARBEJDSGIVER

Ledere, herunder arbejdsgivere og vejledere, vil være i stand til at forbedre effektiviteten og produktiviteten for kontorarbejderteams gennem en ny tilgang der giver fokus på jobtilfredshed gennem arbejdsfleksibilitet og optimal styring af arbejdet gennem ny viden om medarbejderne. Medarbejderen afgør om han/hun vil give ledere adgang til Smartwork data dvs. åbne/lukke.

PÅRØRENDE, SUNDHEDSPLEJERE

Pårørende, formelle og uformelle plejere vil være i stand til løbende at overvåge sundhedstilstanden for de medarbejdere de udviser omsorg for, gennem automatisk dokumenteret sundhedsniveau, potentiel kort- og langvarig risikovurdering og tilpassede sundheds- og adfærdsmæssige indgreb til den aktuelle medarbejdertilstand. Medarbejderen afgør om han/hun vil give ledere adgang til Smartwork data dvs. åbne/lukke.

De væsentligste Smartwork brugergrupper er følgende:

ÆLDRE KONTORMEDARBEJDERE

Ældre kontormedarbejdere vil drage fordel af det medarbejder-centrerede Kunstig Intelligens System vedrørende bæredygtighed i flere dimensioner, kontinuerlig individuel monitorering og risikovurdering af: Helbredstilstand, generel funktionel og kognitiv kapacitet samt tilvejebringelse af tilpassat arbejdsstøtte (interventionsforslag) i flere sammenhænge.

LEDERE, ARBEJDSGIVER

Ledere, herunder arbejdsgivere og vejledere, vil være i stand til at forbedre effektiviteten og produktiviteten for kontorarbejderteams gennem en ny tilgang der giver fokus på jobtilfredshed gennem arbejdsfleksibilitet og optimal styring af arbejdet gennem ny viden om medarbejderne. Medarbejderen afgør om han/hun vil give ledere adgang til Smartwork data dvs. åbne/lukke.

PÅRØRENDE, SUNDHEDSPLEJERE

Pårørende, formelle og uformelle plejere vil være i stand til løbende at overvåge sundhedstilstanden for de medarbejdere de udviser omsorg for, gennem automatisk dokumenteret sundhedsniveau, potentiel kort- og langvarig risikovurdering og tilpassede sundheds- og adfærdsmæssige indgreb til den aktuelle medarbejdertilstand. Medarbejderen afgør om han/hun vil give ledere adgang til Smartwork data dvs. åbne/lukke.

SmartWork er målrettet mod brugergrupper og har lagdelt arkitektur