SmartWork Vision

Et medarbejder-centreret Kunstig Intelligens System

SmartWorks helhedstilgang understøtter aktiv og sund aldring på arbejdspladsen for ældre kontormedarbejdere, gennem en række smarte tjenester, der udgør et medarbejder-centreret Kunstigt Intelligens System til støtte af bæredygtig arbejdsevne. Med andre ord, gøre det muligt forlænge det aktive arbejdsliv ved at støtte medarbejderne med individuel måling og monitorering af deres helbred, adfærd, kognitive samt følelsesmæssige status og reagere på deres behov.

Fordele for ældre medarbejdere, ledere og pårørende

SmartWorks Kunstige Intelligens System, giver beslutningsstøtte til personlige initiativer for vedligeholdelse / forbedring af arbejdsevnen, herunder tjenester til problemfri overførsel af arbejdsmiljøet mellem forskellige IT-enheder og forskellige miljøer (hjem, kontor, på farten) og personlig træning efter behov. SmartWork-tjenester og -moduler kan også, hvis medarbejderen vælger det, give medarbejderens leder mulighed for at forbedre effektiviteten og produktiviteten for kontorarbejderteams med Kunstig-Intelligens-beslutningsstøtteværktøjer. Hvis medarbejderen ønsker det, vil også pårørende og sundhedsrådgivere/-plejere løbende være i stand til at overvåge medarbejderens generelle sundhedsstatus samt risici og dermed give den ældre kontorarbejder støtte til bæredygtig, aktiv og sund aldring.

Udvikling sammen med slutbrugere

En nøgleelement i SmartWork-designet, vil være oprettelse og evaluering af SmartWork-systemet gennem aktivt engagement fra alle slutbrugere i den virkelige verden (dvs. +55-årige kontormedarbejdere, ledere og pårørende), med særlig opmærksomhed på etik , privatlivets fred og sikkerhed. Det giver Smartwork projektteamet mulighed for at udvikle skalerbare tjenester, der kan tilpasses medarbejderens profil, bane vejen for en vellykket implementering og udnyttelse af digital sundhedsfleksibel arbejdspraksis, der også passer til andre aldersgruppers behov.

SmartWork-mål

SmartWorks videnskabelige og teknologiske mål fokuserer på at tackle de udfordringer, som kontormedarbejdere og deres arbejdsgiver står over for, når de bliver ældre. Det foregår på en helhedsorienteret måde ved at implementere og validere IT-anvendelser i virkelige omgivelser, der integrerer individuelle og allestedsnærværende IT-værktøjer samt -tjenester og understøtter et aldersvenligt arbejds- og livsmiljø. SmartWork-visionen realiseres gennem en tværfaglig brugercentreret tilgang med konkrete tekniske og videnskabelige mål som følger:

At udvikle et medarbejder-centreret kunstig intelligens system for en bæredygtig arbjdsevne

AT OPNÅ INDIVIDUEL MÅLING OG MODELLERING AF MEDARBEJDERES TILSTAND

AT IMPLEMETERE EN NYSKABENDE SAMLING AF SMARTWORK TJENESTER TILPASSET MEDARBEJDEREN I FLERE SAMMENHÆNGE

AT SAMARBEJDE OM OG EVALUERE SMARTWORK SYSTEMET, MED SLUTBRUGERNES AKTIVE ENGAGEMENT I VIRKELIGE OMGIVELSER, MED SÆRLIG OPMÆRKSOMHED FOR ETIK, PRIVATLIV OG SIKKERHED