Tjenester

 

SMARTWORK IMPLEMENTERE EN RÆKKE SMART-TJENESTER
FOR KONTORARBEJDEREN, LEDEREN, PÅRØRENDE OG PLEJEREN

KONTORMEDARBEJDER TJENESTER

ubiWork

En tjeneste til understøttelse af mobil-arbejdsfleksibilitet ("Arbejd hvor du vil") gennem et universelt computerarbejdsmiljø. SmartWork udnytter GPII-auto-personaliseringsinfrastrukturen til at opbygge inkluderende, tilgængelige grænseflader til kontorarbejdere, der tilpasser sig deres nuværende behov og præferencer til andre computere medarbejderen måtte benytte og er gennemgribende mellem enheder, operativsystemer og teknologier. (GPII: The Global Public Inclusive Infrastructure)

myWorkAbility

En tjeneste til uafbrudt vurdering af kontorarbejderens arbejdsevne, tilvejebringelse af fleksible arbejdspraksis og levering af Kunstig Intilligens-beslutningsstøtte til forbedring af medarbejderens psyko-fysiske kapacitet ved forudsigelse af kort- og langsigtede ændringer i hos kontorarbejderen. Tjenesten er kun tilgængelig for medarbejderen, med mindre medarbejderen vil gøre indholdet tilgængeligt for andre.

healthyMe

En tjeneste til kontinuerlig, individuel og allestedsnærværende overvågning af fysiologiske og adfærdsmæssige parametre til effektiv selvstyring af kroniske helbredstilstande, positiv ændring af adfærdsmæssige holdninger og forbedret livskvalitet for medarbejderen.

workCoach

En tjeneste til træningsstøtte og nye færdigheder, når medarbejderen ønsker det, til at støtte medarbejderen i øge hans / hendes funktionelle arbejdsevne og teknologiaccept. Det vil lette klarlægning af den individuelle medarbejders analyse af træningsbehov og derefter tilvejebringelse af uddannelse efter behov og overførsel af viden mellem kolleger, unge og ældre.

KONTORMEDARBEJDER TJENESTER

ubiWork

En tjeneste til understøttelse af mobil-arbejdsfleksibilitet ("Arbejd hvor du vil") gennem et universelt computerarbejdsmiljø. SmartWork udnytter GPII-auto-personaliseringsinfrastrukturen til at opbygge inkluderende, tilgængelige grænseflader til kontorarbejdere, der tilpasser sig deres nuværende behov og præferencer til andre computere medarbejderen måtte benytte og er gennemgribende mellem enheder, operativsystemer og teknologier. (GPII: The Global Public Inclusive Infrastructure)

myWorkAbility

En tjeneste til uafbrudt vurdering af kontorarbejderens arbejdsevne, tilvejebringelse af fleksible arbejdspraksis og levering af Kunstig Intilligens-beslutningsstøtte til forbedring af medarbejderens psyko-fysiske kapacitet ved forudsigelse af kort- og langsigtede ændringer i hos kontorarbejderen. Tjenesten er kun tilgængelig for medarbejderen, med mindre medarbejderen vil gøre indholdet tilgængeligt for andre.

healthyMe

En tjeneste til kontinuerlig, individuel og allestedsnærværende overvågning af fysiologiske og adfærdsmæssige parametre til effektiv selvstyring af kroniske helbredstilstande, positiv ændring af adfærdsmæssige holdninger og forbedret livskvalitet for medarbejderen.

workCoach

En tjeneste til træningsstøtte og nye færdigheder, når medarbejderen ønsker det, til at støtte medarbejderen i øge hans / hendes funktionelle arbejdsevne og teknologiaccept. Det vil lette klarlægning af den individuelle medarbejders analyse af træningsbehov og derefter tilvejebringelse af uddannelse efter behov og overførsel af viden mellem kolleger, unge og ældre.

LEDER, ARBEJDSGIVER TJENESTER

digiTeam

En tjeneste til smart og fleksibel ledelse af arbejdsstyrken fra lederens side (f.eks. vejleder) for at øge effektiviteten og produktiviteten for teams der arbejder med specifikke opgaver og for at optimere trænings- og videnstyringsaktiviteter.

LEDER, ARBEJDSGIVER TJENESTER

digiTeam

En tjeneste til smart og fleksibel ledelse af arbejdsstyrken fra lederens side (f.eks. vejleder) for at øge effektiviteten og produktiviteten for teams der arbejder med specifikke opgaver og for at optimere trænings- og videnstyringsaktiviteter.

PÅRØRENDE, PLEJERE TJENESTER

iCare

En tjeneste til effektiv kontinuerlig plejestyring og sundhedsrisikovurdering hos de mennesker, der drager omsorg for medarbejderen. ICare tjenesten fokuserer på at give pårørende/plejere en monitorerings- og informationstjeneste med høj fleksibilitet i valg af parametre, der skal visualiserer medarbejderens tilstand og udvikling.

PÅRØRENDE, PLEJERE TJENESTER

iCare

En tjeneste til effektiv kontinuerlig plejestyring og sundhedsrisikovurdering hos de mennesker, der drager omsorg for medarbejderen. ICare tjenesten fokuserer på at give pårørende/plejere en monitorerings- og informationstjeneste med høj fleksibilitet i valg af parametre, der skal visualiserer medarbejderens tilstand og udvikling.

SMARTWORK RÆKKEN AF TJENESTER

Baseret på medarbejderens tilstandsmodellering af arbejdsevne