Pilot-tests

Analyse af brugernes behov og krav

Inden den første SmartWork-prototype og som en måde at udvikle skalerbare tjenester der kan tilpasses medarbejderens profil, vil slutbrugerne på pilot-test stederne, Cáritas (Coimbra, Portugal) og Aarhus (Danmark) få orientering gennem spørgeskemaer, interviews, fokusgrupper, arbejdsgivere og plejere, for at undgå uhensigtsmæssigheder og for at undersøge den aktuelle betydning med hensyn til arbejdsevne og bæredygtighed, forstå kulturelle forskelle og prioriteter for medarbejderen med det formål at identificere deres, d.v.s. brugernes, behov og opstille krav til prototypen. I projektets analysefase “Brugerbehov og Krav” er der udarbejdet retningslinje for etiske og sikkerhedsspørgsmål, der inkluderer:

1. Juridiske og etiske rammer for IT-forskning og -udvikling, rettet mod målgruppen

 

2. Etiske og professionelle adfærdsprincipper

 

3. Juridiske overvejelser og anbefalinger om dataindsamling, monitorering, opbevaring og sikkerhed af personoplysninger.

 

Denne foreløbige evaluering af den etiske gennemførlighed, vil afspejles i valget af sensorer, værktøjer og enheder inden pilot-testene afvikles.

Test i virkelige omgivelser

Når den første SmartWork-prototype er blevet udviklet, gennemgået en vellykket test og validering i laboratoriet, vil den blive brugt i en struktureret to-trins pilotundersøgelse med målene om at teste gennemførligheden Smartwork tjenester til daglig brug (efter prøve-pilot-test i semi-kontrollerede miljøer) og for det andet at evaluere SmartWork-systemet og -tjenesterne i den virkelige verden.

Prøve-pilot-test i semi-kontrollerede miljøer

Målet er nøje at undersøge og fremhæve eventuelle problemer, der kan hindre implementeringen af ​​SmartWork pilot-test. Hver prototype-version af Smartwork tjenester og sensorer, der har gennemgået laboratorietestning og validering i projektet, vil blive evalueret omhyggeligt af 12 ældre kontormedarbejdere, 2 ledere og 2 plejere, rekrutteret blandt medarbejdere ved CDC pilot-test steds (Coimbra, Portugal).

 

Kontormedarbejdere gennemgår en opstartsdemonstration efterfulgt af fuld træning i brugen af ​​hver individuel monitoringsenhed og Smartwork-tjeneste og vil blive overvåget i alle miljøer (arbejde, hjemme, på farten) i 2 sammenhængende måneders test med support efter behov fra projektets forsknings- og tekniske team.

 

Ledere og plejere vil også deltage i prøve-pilot-testen i semi-kontrollerede miljøer parallelt med medarbejderne. Målet er at teste brugervenligheden af SmartWork-systemet og -tjenesterne samt identificere eventuelle praktiske vanskeligheder slutbrugerne måtte opleve.

 

Ved afslutningen af prøve-pilot-testen udarbejdes en rapport, der beskriver funktionelle og tekniske problemer, der måtte være identificeret. Det giver os mulighed for at forbedre SmartWork-systemet og -tjenesterne, inden start på anden fase af evalueringen.

Pilot-test med slutbrugere

Formålet med denne undersøgelse er at opnå foreløbig dokumentation for effektiviteten af ​​SmartWork-systemet og rækken af Smartwork-tjenester til at opretholde / øge arbejdsevnen for kontormedarbejdere. I alt 60 (30 + 30) slutbrugere vil blive rekrutteret på pilotstederne, CDC (Coimbra, Portugal) og CAT (Aarhus, Danmark).

 

Inklusionskriterier for kontorarbejdere:

  • 55-65 år af begge køn
  • i stand til at afgive informeret samtykke
  • udstyret med mobiltelefon og hjemmecomputer med internetadgang

 

Eksklusionskriterier:

  • Enkeltpersoner, der ikke ønsker at deltage
  • Enkeltpersoner, der tilbageholder deres samtykke
  • Enkeltpersoner, der ikke taler sproget på pilotteststed
  • Enkeltpersoner, der har aktiv psykiatrisk lidelse, baseret på medicinske optegnelser eller klinisk udtalelse på tidspunktet for rekrutteringen, er aktuelle stofbrugere eller alkohol misbrugere.