PARTNERE

SmartWork er et paneuropæisk projekt der udgør et højt kvalificeret og komplementært konsortium bestående af ti ekspertorganisationer fra otte lande. Konsortiet er velafbalanceret med hensyn til involvering fra IKT-industrien, den akademiske verden og forskning samt offentlige og nonprofitorganisationer.

Byte er en virksomhedspartner, der er koordinator for SmartWork. Virksomheden vil bidrage i softwareudvikling og integrationsaktiviteter gennem sine forretningssegmenter: A) Systemintegration, der leverer tjenester til etablering af den nødvendige it-infrastruktur, inklusive kabler, netværksudstyr og servere; B) Udvikling af brugerdefineret softwareapplikation, som leverer et bredt spektrum af tjenester relateret til tilpasset softwareapplikationsudvikling og -parameterisering og C) Value Added Services, herunder konsulenttjenester, projektstyringstjenester og uddannelsestjenester.

En non-profit organisation, der har fokuseret på oprettelsen af ​​Global Public Inclusive Infrastructure (GPII) til en universel automatisk personalisering af grænseflader og materialer, baseret på brugernes behov og præferencer, ved at kombinere cloud computing, web og platformstjenester for at gøre computer-adgangen enklere , mere inkluderende, tilgængelig overalt og overkommelig.

En akademisk partner, der tilfører projektet betydelig viden inden for signalbehandling og dataanalyse, beregningsmodellering og fysikbaserede simuleringer og brugermodellering. Endviderer har UPAT-teamet betydelig erfaring med dynamiksimuleringer og forudsigelsessystemer baseret på dets medlemmers deltagelse i EU-projekterne MyAirCoach-, NoTremor- og VERITAS

En social non-profit organisation, der støtter mennesker og samfund i fem distrikter i den centrale region af Portugal. Det har næsten 90 centre (med 150 forskellige ydelser), 1.000 arbejdere og 150 frivillige og støtter omkring 25.000 mennesker om året med social, sundhed, uddannelse og pastoral pleje.

En virksomhed inden for forskning og udvikling af rehabiliteringsteknologi og telemedicin med formaliserede forbindelser til et af de største rehabiliteringscentre i Holland (Roessingh Rehabilitationscenter) og University of Twente. RRD’s mission er at udføre videnskabelig forskning og bidrage til dens værdiansættelse og implementering i klinisk forskning gennem tæt samarbejde med kliniske centre og industri.

En non-profit-forskningsorganisation med ekspertise indenfor udvikling af løsninger på områderne: Telemedicin, Hospital @ Home, Home-Care og Care-Home. IPN har en solid erfaring i europæiske og nationale projekter, målrettet udvikling af innovative løsninger til medicinsk udstyr og individuel monitorering, menneskelig aktivitetsgenkendelse og robotik. IPN’s vigtigste aktiviteter inkluderer elektronisk design og systemdesign og implementering (f.eks. sensorik, robotteknologi, indlejrede systemer) og implementeringsprocesser for teknologi.

En spirende teknologivirksomhed, der leverer avancerede hardware- og softwareprodukter inden for smarte enheder, bygningsautomation og omgivende intelligens. SPARKS vil være stærkt involveret i sensorik infrastrukturen, integration og signalkommunikations- og formidlingsaktiviteter. SPARKS vil basere sine aktiviteter på eksisterende end-to-end løsning til fjernpatientovervågning af HEART-service og udvide den med de nye sensorer og enheder fra SmartWork udviklingarbejdet.

Cognition & Interaction (COIN) Lab, er en del af Human-Centered Systems-divisionen i Institut for Computer- og informationsvidenskab ved Linköping University (LiU), Sverige. COIN er akademisk partner med ekspertise inden for interaktion mellem mennesker og fokus på kognitiv modellering med kunstige neurale netværk i SmartWork.

En offentlig organisationspartner, med erfaring og ekspertise der inkluderer udvikling af hjælpemidler, der imødekommer borgernes og plejearbejdernes behov, test af teknologier med i virkelige borger-miljøer. Nuværende forskning på CAT dækker fire forskellige områder: Distribueret kognition i hverdagens miljøer, kunstige agenter, menneskelige faktorer og uddannelsesteknologi, implementering i stor skala og evaluering af teknologier sammen med borgere.

En non-profit partner, der facilitere kontakt med flere interessenter omkring sundhedsøkosystemer der fokuserer på bæredygtig forandring i leveringen af ​​sundhed og social pleje. ECHAlliance er en netværksorganisation bestående af mere end 600 medlemsorganisationer med 16.500 eksperter og fagfolk samt et voksende økosystemnetværk med 100+ møder hvert år. Netværket vokser, omfatter 78 lande og 4,4 milliarder mennesker, inklusive Europa, USA, Canada og Kina. ECHAlliance vil bruge sit internationale netværk til at kommunikere og formidle SmartWork-projektets formål, mål og resultater.